Portfolio Category: Промишлени Сгради

Автомивка с магазин и офиси

Предмет на разработката е офис, магазин и автомивка на самообслужване.Офис сградата е разположена на калкан със съседния имот откъм югоизток и е отделена с фуга от автомивката. Автомобилният и пешеходният подход са от северозапад, от към улицата. Предвидени са няколко открити паркоместа в границите на имота, част от тях за офиса и магазина, а останалите…
Read more

Цех за алуминиева дограма с шоурум

Предмет на разработката е ,,Цех за алуминиева дограма с шоурум и офисна част‘‘ в гр.Асеновград. Сградата е разположена е свободностоящо в имота. Автомобилният и пешеходният подход са от изток, от към улицата. Предвидено е паркиране за три автомобила в рамките на имота. Сградата е двуетажна, без сутерен. На кота 0.00 са разположени производствена част, шоурум,…
Read more

Склад за промишлени стоки Пловдив

Проекта предвижда изграждането на складова база за съхранение на промишлени стоки (инструменти). Сградата е на калкан от едната страна (запад) и заема централната част на поземленият имот, като е решена на две нива. Входа на имота е ситуиран от севеоизток, както и тeзи за склада. Влизането за персонала се предвижда от северозапад. Паркирането е решено,…
Read more

Шивашки цех в Асеновград

Предмет на разработката е ,,Шивашки цех с офисна част'' в гр.Асеновград. Сградата е разположена е свободностоящо в имота, и на калкан със съществуваща сграда в същия имот на нормативните отстояния от пътя и съседния имот, спрямо виза за проектиране. Автомобилният и пешеходният подход са от североизток. Паркирането е решено с открит паркинг за 18 коли.…
Read more