Portfolio Category: Промишлени Сгради

Шивашки цех в Асеновград

Предмет на разработката е ,,Шивашки цех с офисна част'' в гр.Асеновград. Сградата е разположена е свободностоящо в имота, и на калкан със съществуваща сграда в същия имот на нормативните отстояния от пътя и съседния имот, спрямо виза за проектиране. Автомобилният и пешеходният подход са от североизток. Паркирането е решено с открит паркинг за 18 коли.…
Read more

Склад с шоурум за мебели

Проект на складова база с административна част и шоурум за мебели. Сградата е разположена свободностоящо в имота, на нормативните отстояния от регулационните линии и нормативното отстояние от пътя(републикански път II 86 ,,Пловдив-Aсеновград-Смолян’’)-25м. , спрямо виза за проектиране . Автомобилният и пешеходният подход са от североизток, от локално платно, по одобрен проект. Има възможност за паркиране…
Read more

Склад за авточасти с шоурум

Предмет на разработката е склад за авточасти с шоурум в район Долни Воден, гр. Асеновград, на републикански път ,,Пловдив-Асеновград-Смолян‘‘. Сградата се състои от склад, битова част и шоурум. Разположена е свободностоящо в имота. Автомобилният и пешеходният подход са от североизток , от локално платно( по отделен проект) , където има възможност за паркиране на шест…
Read more

Павилион за бързо хранене

Предмет на разработката е преместваем търговски обект : павилион за търговия на дребно – непакетирани хранителни стоки в гр. Асеновград, общ. Асеновград. Павилионът е едноетажен. Състои се от работно помещение, склад и wc. Входът му е от запад. Търговията се осъществява посредством витрина (шубер). Предвидено е необходимото технологично оборудване. Конструкцията е стоманена. Ограждащите стени са…
Read more