Portfolio Category: Промишлени Сгради

Цех за алуминиева дограма с шоурум и офисна част

Предмет на разработката е ,,Цех за алуминиева дограма с шоурум и офисна част‘‘ в гр.Асеновград. Сградата е разположена е свободностоящо в имота. Автомобилният и пешеходният подход са от изток, от към улицата. Предвидено е паркиране за три автомобила в рамките на имота. Сградата е двуетажна, без сутерен. На кота 0.00 са разположени производствена част, шоурум,…
Read more

Склад за промишлени стоки Пловдив

Проекта предвижда изграждането на складова база за съхранение на промишлени стоки (инструменти). Сградата е на калкан от едната страна (запад) и заема централната част на поземленият имот, като е решена на две нива. Входа на имота е ситуиран от севеоизток, както и тeзи за склада. Влизането за персонала се предвижда от северозапад. Паркирането е решено,…
Read more

Шивашки цех в Асеновград

Предмет на разработката е ,,Шивашки цех с офисна част'' в гр.Асеновград. Сградата е разположена е свободностоящо в имота, и на калкан със съществуваща сграда в същия имот на нормативните отстояния от пътя и съседния имот, спрямо виза за проектиране. Автомобилният и пешеходният подход са от североизток. Паркирането е решено с открит паркинг за 18 коли.…
Read more

Склад с шоурум за мебели

Проект на складова база с административна част и шоурум за мебели. Сградата е разположена свободностоящо в имота, на нормативните отстояния от регулационните линии и нормативното отстояние от пътя(републикански път II 86 ,,Пловдив-Aсеновград-Смолян’’)-25м. , спрямо виза за проектиране . Автомобилният и пешеходният подход са от североизток, от локално платно, по одобрен проект. Има възможност за паркиране…
Read more