Portfolio Category: Промишлени Сгради

Складова база в Асеновград

В имота са разположени две сгради, свободностоящи. Едната сграда е складова база, а другата е покрит навес, който да послужи за паркинг на служебните автомобили. Автомобилният и пешеходният подход са от изток, от към улицата. Предвидени са две открити паркоместа и шест покрити в границите на имота и е осигурен достъп за зареждане с товарен…
Read more

Сладкарски и хлебарски цех с администрация

Сградата е разположена свободностоящо в имота, спрямо визата за проектиране. Автомобилният и пешеходният подход са от север и от изток, от към улиците. Предвидени са 33 открити паркоместа за служители и посетители. В имота се предвижда зареждане и експедиция с товарни автомобили, необходими за обслужването на работния процес. Сградата се състои от четири надземни етажа…
Read more

Жилищна сграда и автоцентър

Проекта предвижда изграждането на сграда със смесени функции, като на първия етаж ще се разположи автосервиз за различни дейности, а горните два етажа ще са жилищни. Сградата е свободностояща в имота, на три етажа и е без сутерен. Входа на имота е ситуиран от североизток, както и този за жилищната част. Достъпът ще се осъществява…
Read more

Автомивка с магазин и офиси

Предмет на разработката е офис, магазин и автомивка на самообслужване.Офис сградата е разположена на калкан със съседния имот откъм югоизток и е отделена с фуга от автомивката. Автомобилният и пешеходният подход са от северозапад, от към улицата. Предвидени са няколко открити паркоместа в границите на имота, част от тях за офиса и магазина, а останалите…
Read more