Portfolio Category: Промишлени Сгради

Складова база Асеновград

Предмет на разработката е складова база за промишлени стоки, която се състои от две еднакви секции - ,,А‘‘ и ,,Б‘‘. Разположени са свободностоящо в имота,една срещу друга, на нормативните отстояния от пътя и съседния имот, спрямо визата за проектиране. Автомобилният подход е от изток, север и юг (вътрешна улица), а пешеходният - от изток ,…
Read more

Склад за промишлени стоки с офисна част в Асеновград

Предмет на разработката е складова база за промишлени стоки и офисна част. Предвижда се на първия етаж да се разположат склада и част от офисите, които посредством еднораменна стълба продължават и на втория етаж. Сградата е разположена на калкан със съществуваща складова база за промишлени стоки в същия имот, спрямо визата за проектиране. Автомобилният и…
Read more

Складова база в Асеновград

В имота са разположени две сгради, свободностоящи. Едната сграда е складова база, а другата е покрит навес, който да послужи за паркинг на служебните автомобили. Автомобилният и пешеходният подход са от изток, от към улицата. Предвидени са две открити паркоместа и шест покрити в границите на имота и е осигурен достъп за зареждане с товарен…
Read more

Сладкарски и хлебарски цех с администрация

Сградата е разположена свободностоящо в имота, спрямо визата за проектиране. Автомобилният и пешеходният подход са от север и от изток, от към улиците. Предвидени са 33 открити паркоместа за служители и посетители. В имота се предвижда зареждане и експедиция с товарни автомобили, необходими за обслужването на работния процес. Сградата се състои от четири надземни етажа…
Read more