Portfolio Category: Обществени сгради

Мотел и кафе-аперитив

Предмет на разработката е мотел с търговски площи и кафе – аперитив и офиси в р-н Горни Воден, общ. Асеновград, обл. Пловдив. Предвидени са две отделни триетажни сгради( мотел с търговски площи и кафе – аперитив и офиси). В границите на имота са проектирани 21 паркоместа. Мотелът с търговските площи се състои от четири търговски…
Read more

Склад с шоурум за мебели

Проект на складова база с административна част и шоурум за мебели. Сградата е разположена свободностоящо в имота, на нормативните отстояния от регулационните линии и нормативното отстояние от пътя(републикански път II 86 ,,Пловдив-Aсеновград-Смолян’’)-25м. , спрямо виза за проектиране . Автомобилният и пешеходният подход са от североизток, от локално платно, по одобрен проект. Има възможност за паркиране…
Read more

Магазин за булченски рокли с офисна част

Проект на магазин за булченски рокли със складова и офисна част в Асеновград, на главния път Пловдив-Асеновград. Сградата e решена на три надземни етажа и сутерен. Приземният етаж е търговската част, вторият e търговска и офисна част, а третия-офиси. Сградата е проектирана спрямо всички нормативни изисквания за енергийна ефективност. Фасадите са третирани със силикатна мазилка…
Read more