Portfolio Category: Обществени сгради

Мотел и кафе-аперитив

Предмет на разработката е мотел с търговски площи и кафе – аперитив и офиси в р-н Горни Воден, общ. Асеновград, обл. Пловдив. Предвидени са две отделни триетажни сгради( мотел с търговски площи и кафе – аперитив и офиси). В границите на имота са проектирани 21 паркоместа. Мотелът с търговските площи се състои от четири търговски…
Read more