Portfolio Category: Обществени сгради

Сграда с административна и жилищна част и търговски обекти

Предмет на разработката е сграда със смесено предназначение - търговски обекти, административна част и жилищна част за персонала. Разположена е свободностоящо в имота. Автомобилният и пешеходният подход ще са от северозапад, от към улицата. Предвидени са седем паркоместа в границите на имота, като едно от тях (най - близкото до входа) е за инвалиди. Сградата…
Read more

Хотел с ресторант и търговски обект

Предмет на разработката е хотел с ресторант и търговски обект в Асеновград. На кота 0.00 са проектирани фоайе, рецепция, гардероб, асансиор, стълбище, тоалетени, ресторант и търговски обект. Търговски обект №1(ЗП-97.50кв.м) се състои от търговска площ, склад, съблекалня и тоалетена за персонала. На кота +3.85 са предвидени стълбищ, асансиор, перално помещение, склад за консумативи, стая за…
Read more

Мотел и кафе-аперитив

Предмет на разработката е мотел с търговски площи и кафе – аперитив и офиси в р-н Горни Воден, общ. Асеновград, обл. Пловдив. Предвидени са две отделни триетажни сгради( мотел с търговски площи и кафе – аперитив и офиси). В границите на имота са проектирани 21 паркоместа. Мотелът с търговските площи се състои от четири търговски…
Read more

Склад с шоурум за мебели

Проект на складова база с административна част и шоурум за мебели. Сградата е разположена свободностоящо в имота, на нормативните отстояния от регулационните линии и нормативното отстояние от пътя(републикански път II 86 ,,Пловдив-Aсеновград-Смолян’’)-25м. , спрямо виза за проектиране . Автомобилният и пешеходният подход са от североизток, от локално платно, по одобрен проект. Има възможност за паркиране…
Read more