Portfolio Category: Жилищни Сгради

Жилищна сграда кв. Долни Воден

Предмет на разработката е жилищна сграда в кв. Долни Воден, Асеновград. Разположена свободностоящо в имота, спрямо визата за проектиране. Автомобилният и пешеходният подход са от юг, от към улицата. Предвидено е едно паркомясто в границите на имота и един двоен гараж. Сградата се състои от два надземни етажа и е без сутерен. На кота ±…
Read more

Жилищна сграда в Асеновград

Предмет на разработката е жилищна сграда в Асеновград. Сградата е разположена свободностоящо в имота, спрямо визата за проектиране. Автомобилният и пешеходният подход са от югоизток, от към улицата. Предвидени са три открити паркоместа в границите на имота (по едно за всяко жилище в сградата). Две от тях са разположени в североизточната част на имота, а…
Read more

Жилищна сграда Асеновград

Предмет на разработката е жилищна сграда в Асеновград. Разположена на калакан със съседния имот, спрямо виза за проектиране. Автомобилният и пешеходният подход са от северозапад, от към улицата. Гарирането е решено на северозапад до къщата и е за две коли. Терена е с денивелация , но не се предвижда терасиране. Жилищната сграда e двуетажна и…
Read more

Жилищна сграда с. Войводиново

Предмет на разработката е многофамилна жилищна сграда в с. Войводиново, общ. Марица, обл. Пловдив. Сградата е разположена свободностоящо в имота, спрямо визата за проектиране. Автомобилният и пешеходният подход са от север, от към улицата. Предвидени са три паркоместа в границите на имота и три гаража. Сградата се състои от три надземни етажа и е без…
Read more