Portfolio Category: Жилищни Сгради

Глемпинг с. Скобелево

Предмет на разработката глемпинг в с.Скобелево, местност "Стар хармани", обл. Пловдив. Сградите са разположени свободностоящо в имота, спрямо визата за проектиране. По желание на възложителя в проекта се предвиждат една жилищна сграда и две обслужващи, които еднакви по площ и визия (склад и лятна кухня). Автомобилният и пешеходният подход са от северозапад, от към улицата.…
Read more

Еднофамилна къща в гр. Куклен

Предмет на разработката двуетажна еднофамилна къща в гр. Куклен. Сградата е свободностояща, разположена в северозападната част на имота, спрямо визата за проектиране. Пешеходния и автомобилен достъп са от северозапад, от към улицата. Предвиден е гараж за два автомобила. Сградата се състои от два надземни етажа, като първия е частично вкопан, няма сутерен. Достъпа до сградата…
Read more

Еднофамилна къща с. Моминско

Предмет на разработката едноетажна триетажна еднофамилна къща в с.Моминско, общ Садово, обл. Пловдив. Сградата е разположена свободностоящо в имота, спрямо визата за проектиране. Автомобилният и пешеходният подход са от югозапад, от към улицата. Предвидени са две паркоместа в границите на имота. Сградата се състои от три надземни етажа и е без сутерен. На кота ±…
Read more

Жилищна сграда с търговски обекти

Предмет на разработката е жилищна сграда с търговски обекти в Асеновград. свободностоящо в имота, спрямо визата за проектиране. Автомобилният и пешеходният подход са от североизток и северозапад от към улицата. Паркирането ще се осигури чрез три паркоместа в границите на имота и в сутерена за жилищната част (8 броя паркоместа). Достъпа до там ще е…
Read more