Portfolio Category: Жилищни Сгради

Еднофамилна къща с. Мулдава

Предмет на разработката е еднофамилна къща в с. Мулдава, общ. Асеновград, област Пловдив. Сградата е разположена свободностоящо, в югозпадната част на имота, спрямо виза за проектиране. Предвидени са пешеходен и автомобилен достъп от изток, от към улицата, като гарирането е решено в гараж. Сградата се състои от два надземни етажа и е без сутерен. На…
Read more

Двуфамилна къща с. Мулдава

Предмет на разработката е двуетажна двуфамилна къща в с. Мулдава, общ. Асеновград, област Пловдив. Жилищната сграда е разположена свободностоящо, в североизточната част на имота, спрямо виза за проектиране. Автомобилният и пешеходният подход са от две места- от североизток от към главната улицата и от изток от към улица тупик . Терена е почти равен с…
Read more

Еднофамилна къща с. Мулдавава

Предмет на разработката е еднофамилна жилищна сграда в с. Мулдава, общ. Асеновград, област Пловдив. Сградата е разположена свободностоящо в имота, спрямо визата за проектиране. Автомобилният и пешеходният подход са от североизток, от към улицата. Предвиден e двоен гараж и едно паркоместо в границата на имота. Сградата се състои от два надземни етажа и е без…
Read more

Еднофамилна къща с. Златовръх

Предмет на разработката е еднофамилна жилищна сграда в с. Златовръх, общ. Асеновград, област Пловдив. Сградата е разположена свободностоящо, в северната част на имота, спрямо виза за проектиране. Предвидени са пешеходен и автомобилен достъп от юг, от към улицата, като паркирането е решено в двора на имота. Сградата се състои от два надземни етажа и е…
Read more