Portfolio Category: Жилищни Сгради

Двуфамилна къща с. Марково

Предмет на разработката е ,,Жилищна сграда'' в ПИ с идентификатор 47295.58.281 по КК нас. Марково, общ. Родопи, област Пловдив. Жилищната сграда е разположена свободностоящо, в средата на имота, спрямо виза за проектиране. Автомобилният и пешеходният подход са от северозапад, от към улица тупик с номер 47295.58.279. Терена е с денивелация и за това се предвижда…
Read more

Еднофамилна къща с. Брестник

Предмет на разработката е еднофамилна къща в с.Брестник, общ. Родопи, обл. Пловдив. Сградата е разположена свободностоящо в имота, спрямо визата за проектиране. Входът към нея е от северозапад. Автомобилният и пешеходният подход са от югозапад, от към улицата. Предвижда се един гараж и едно открито паркоместо в рамките на имота. Сградата се състои от два…
Read more

Еднофамилна къща с. Долнослав

Предмет на разработката е двуетажна еднофамилна къща в с.Долнослав, общ. Асеновград, обл. Пловдив. Сградата е разположена свободностоящо, в средата на имота, спрямо виза за проектиране. Предвидени са пешеходен и автомобилен достъп от югoизток, от към улицата, като са предвидени две паркоместа в двора на имота. Сградата се състои от два надземни етажа и е без…
Read more

Жилищна сграда с гаражи

Предмет на разработката е триетажна жилищна сграда с гаражи в Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив. Сградата е разположена свободностоящо в имота, спрямо визата за проектиране. Автомобилният и пешеходният подход са от югозапад, от към едната улица. Предвидени са два двойни гаража. Сградата се състои от три надземни етажа и е без сутерен. На кота ±0.00…
Read more