Portfolio Category: Жилищни Сгради

Двуфамилна къща в кв. Прослав

Предмет на разработката е двуфамилна жилищна сграда в местност „Прослав“, район „Западен“ , общ. Пловдив. Сградата е едноетажна и е без сутерен. Разположена е свободностоящо в имота спрямо Виза за проектиране. Състои се от две отделни жилища. Автомобилният и пешеходният подход на сградата са от юг, от към улицата, а входовете на жилищата респективно от…
Read more

Еднофамилна къща с. Червен

Предмет на разработката е еднофамилна жилищна сграда в с. Червен, общ. Асеновград Разположена е свободностоящо в имота, спрямо виза за проектиране. Автомобилният и пешеходният подход са от северозапад, от към улицата. Предвидени са две открити паркоместа в границите на имота. Сградата се състои от три надземни етажа и е без сутерен, обслужвани от двураменно монолитно…
Read more

Еднофамилна къща с.Труд

Предмет на разработката е еднофамилна жилищна сграда с гараж в с. Труд общ. Марица, обл. Пловдив. Жилищната сграда е разположена свободностоящо в имота, спрямо виза за проектиране. Автомобилният и пешеходният подход са от север, от към улицата. Предвидено е паркиране за автомобил в гараж. Жилищната сграда e едноетажна и е без сутерен. На кота ±0.00…
Read more

Къща за гости гр. Лъки

Предмет на разработката e къща за гости в гр. Лъки, общ. Лъки. Подходът към имота е от изток. Теренът е с много голяма денивелация. Сградата е разположена във високата част на имота. Сграда се състои от два надземни етажа и е без сутерен, обслужвани от монолитно стълбище, осветено от фасадата. На кота 0.00 са проектирани…
Read more