Portfolio Category: Жилищни Сгради

Жилищна сграда с гараж Асеновград

Предмет на разработката е жилищна сграда с гараж в Асеновград, общ. Асеновград. Разположена е свободностоящо в имота, спрямо виза за проектиране. Автомобилният и пешеходният подход са от североизоток, от към улицата. Предвидени са две открити паркоместа в границите на имота, както и гараж за един автомобил. Сграда се състои от два надземни етажа и е…
Read more

Жилищна сграда с търговски обект Асеновград

Предмет на разработката жилищна сграда с търговски обект в Асеновград. Разположена на калакан със съседния имот, спрямо виза за проектиране. Автомобилният и пешеходният подход са от северозапад, от към улицата. Терена е с денивелация и за това двора се предвижда е терасовиден на две нива. Жилищната сграда e двуетажна и е със сутерен, предвиден е…
Read more

Еднофамилна къща с. Златовръх

Проект на едноетажна еднофамилна къща в с. Златовръх, общ. Асеновград.Сградата е разположена свободностоящо, в североизточната част на имота, спрямо виза за проектиране. Предвидени са пешеходен и автомобилен достъп от югозапад, от към улицата, като гарирането е решено в гараж. Сградата се състои от един надземен етаж и е без сутерен. На кота 0.00 са проектирани…
Read more

Еднофамилна къща в Асеновград

Сградата е разположена на калкан със съществуваща сграда от северната страна, спрямо визата за проектиране. Автомобилният и пешеходният подход са от изток, от към улицата. Предвидено е едно открито паркоместо в границите на имота.Сградата се състои от три надземни етажа и е без сутерен.На кота ±0.00 са разположени: коридор, баня с тоалетна, килер, спалня, дневна…
Read more