Шивашки цех в Асеновград

Предмет на разработката е ,,Шивашки цех с офисна част'' в гр.Асеновград.
Сградата е разположена е свободностоящо в имота, и на калкан със съществуваща сграда в същия имот на нормативните отстояния от пътя и съседния имот, спрямо виза за проектиране. Автомобилният и пешеходният подход са от североизток. Паркирането е решено с открит паркинг за 18 коли.
Сградата е двуетажна, без сутерен.
На кота 0.00 са разположени производство с тъкачни машини, склад суровина, склад готова продукция, стълбище към производствената част, стълбище към офисната част, със собствени изходи и осветление съответно от север и от юг, тоалетни за мъже и жени с предверия, тоалетна за хора с увреждания и асансьор.
На кота +5.10 са предвидени шивалня и кроялна, стая за жената с баня, техн. помещение, моделиери, битово помещение, съблекалня жени с два душа, съблекалня мъже с душ и wc, тоалетни жени с предверие, два офиса, конферентна зала, тоалетни с предверие към тях и тераса.
Носещата конструкция на сградата е смесена(стоманобетонна до кота +5.10 и стоманена от +5.10 до покрива.
Ограждащите стени са от термопанели с дебелина 10см. Вътрешните преградни стени са от гипсокартон с необходимата ОУ. Покривът е скатен, покрит с покривни термопанели с дебелина 10см. Металната конструкция е защитена с гипсокартон.
Фасадите са от термопанели с дебелина 10см, цвят по RAL 7040. Дограмата е от ПВЦ, цвят по RAL 7040 и частично обшивка от еталбонд RAL 7021 и еталбонд цвят – бял.

Технически показатели:

Площ на ПИ - 6194.00 кв.м
Застроена площ - 670.00кв.м
РЗП сграда - 1340 кв.м

Comments are closed.