Цех за пакетиране с офисна част

Проект на цех за пакетиране с офисна част в индустриалната част на Асеновград. Сградата се състои от две общи помещения и офисна част. Разположена е свободностоящо в имота, на нормативните отстояния от пътя и съседните имоти, спрямо виза за проектиране. Автомобилният подход е от североизток с възможност за паркиране на 4 автомобила, а пешеходният подход е от югоизток. Сградата е със смесена конструкция - частично стоманена и частично стоманобетонна. Фасадите са от термопанел, частично видим бетон и частично композитна фасадна обшивка тип ,,Еталбонд''.

Технически показатели:

Площ на ПИ - 2517,00 кв.м
Застроена площ - 715.00кв.м
РЗП сграда - 820,00 кв.м

Comments are closed.