ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН

,, ALINE DESIGN ltd ''
Архитектурно проектиране и интериорен дизайн

Всичко за интериора от ,,А'' до ,,Я''- от
проектирането, до изпълнението и реализацията на проекта.

Интериорният дизайн преминава през няколко етапа:

1. Работна среща с възложителя на обекта за уточняване подробности около заданието, консултация от наша страна и изготвяне на оферта за проектиране на интериорен дизайн.

2. Заснемане реалните размери на съществуващите помещения, които ще се проектират.

3. Изготвяне на идеен проект.Представлява концепция за интериора, която започва с изясняване на функционалното разпределение и зониране. След одобрен вариант на разпределението от възложителя следват 3D визуализации, скици или рисунки, даващи насоки за цветове, материали, стил и други детайли от интериорния дизайн. Ще бъде представена идейна разработка за оформяне на пода, стените, тавана на помещенията и насоки за мебели и обзавеждане. Срок за изпълнение на идейния проект по интериорен дизайн е около 20 календарни дни.
При желание от Вас преминаваме към работен проект.

интериорен дизайн и реализация на апартамент

интериорен дизайн и обзавеждане на апартамент

Работният проект представлява финалния етап при изготвяне на проект за интериорен дизайн.Започва след одобрен идеен проект и включва:

1.План разпределение:подробен чертеж с котировка на финалното разпределение, с отбелязано на него на нови стени, и такива които се премахват(ако има такива).

разпределение

разпределение-апартамент

2.План настилки: работен чертеж на всички настилки в обекта по проект с поясняване начина на работа, материалите и количествата им.

план настилки

план настилки

3.План софит: работен чертеж на всички окачени тавани по проекта с поясняване начина на поставяне, материалите и количествата им.

план-софит

план окачени тавани

4.План разгъвки на стени: чертеж с основните и допълнителни обработки (материали и цветове) на стени, декоративни елементи, мебели и всички други елементи на интериорния дизайн.

разгъвки стени

Разгъвки на стени

5.План осветление: работен чертеж на всички ключове, контакти и осветителни тела, тяхното местоположение и спецификация, като разбира се всичко е съобразено с предвидените мебели и обзавеждане.

план-осветление

план осветителни тела

6.План ВиК изводи: работен чертеж на всички точки и изводи на права и обратна вода.

схема ВиК изводи

План ВиК изводи

7.План детайли: прави се при необходимост и изяснява характерни и специфични фрагменти от интериорния дизайн-детайли на конструкции от гипсокартон, нестандартно обзавеждане и др.

фрагменти

План фрагменти

8.План мебели и обзавеждане: план и спецификация на обзавеждането, което се закупува готово от търговската мрежа и подробен чертеж на всички мебели, които се изработват по поръчка (правим го, когато ние изработваме мебелите, защото само тогава можем да гарантираме точното им изпълнение).

мебели-обзавеждане

план мебели и обзавеждане

Срокът за изпълнение на работния проект по интериорен дизайн е около 20 календарни дни. Подробните чертежи са гаранция за доброто изпълнение на всички строително-ремонтните дейности и за пълното съответствие на мебелите и обзавеждането с тези, заложени в проекта.