АРХИТЕКТУРНО ПРОЕКТИРАНЕ

,, ALINE DESIGN '' Ltd.
архитектурно проектиране и интериорен дизайн

Предлагаме пълен набор от проектански услуги:

Архитектурно и комплексно проектиране на жилищни, обществени и промишлени сгради, реконструкции, преустройства и промяна на предазначението на обекти, градоустройство, фирмени надписи и рекламни табели.

Изготвяме комплексен инвестиционен проект-съдържащ всички необходими части:

Архитектурно проектиране на едноетажна еднофамилна къща

Проект на едноетажна еднофамилна къща

1. част АРХИТЕКТУРНА
2. част КОНСТРУКТИВНА
3. част ПБЗ
4. част ЕЛЕКТРО
5. част ВиК
6. част ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ
7. част ОВК
8. част ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
9. част ОЦЕНКА НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ
10.част ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ПАРКОУСТРОЙСТВО

При необходимост:

11.част ГЕОДЕЗИЯ
12.част ПЪТНА
13.част ТЕХНОЛОГИЧНА
14.част ДИЗАЙН
15.част ГЕОЛОГИЯ

При желание от възложителя:

16.КОМПЛЕКСЕН ДОКЛАД ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОЕКТИТЕ
17.ПРЕДПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ
18.КОНСУЛТАЦИИ
19.АВТОРСКИ НАДЗОР

Предлагаме и проектиране по:

15.част ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН-преференциални цени, ако за конкретния обект, сме изготвили комплексен инвестиционен проект.

Проектите могат да бъдат в идейна, техническа или работна фаза. При изготвяне на комплексен инвестиционен
проект се спазват изискванията за задължителния минимален обхват, определен в Закона за устройство на територията. Цената за комплексно проектиране се определя от броя различни проекти по части, необходими за одобрение на конкретния инвестиционен проект и от съответните инстанции и издаване на разрешение за строеж. Обърнете се към нас и ще Ви изготвим конкретна оферта. При проектирането, спазваме изискванията за най-високо качество на предлаганите услуги и не правим компромиси в това отношение. Ако решите да ни се доверите, ще получите най-високото качество в проектирането, на най-конкурентната цена. Предлагаме и пакетни цени и отстъпки за обекти с по-голяма квадратура. Имаме богат опит в архитектурното проектиране на жилищни, обществени и промишлени сгради, реконструкции, преустройства и промяна на предазначението на обекти, градоустройство, фирмени надписи и рекламни табели. Можем да Ви съдействаме и консултираме при намирането на парцел за строителство, да направим всички необходими предпроекти проучвания, преди да го закупите. Ако има необходимост, ще извършим всички градоустройствени процедури (ПУП, РУП, Мотивирано предложение, сметки по регулация). След приключване с процеса на проектиране от наша страна, ще Ви помогнем при съгласуването на проектите (при необходимост) с различните инстанции (Електроразпределителни дружества, ВиК дружества, РИОСВ, РЗИ, КАТ, Зелени системи и др.) и одобрението им в съответната община, до получаване на разрешение за строеж.