Сладкарски и хлебарски цех с администрация

Сградата е разположена свободностоящо в имота, спрямо визата за проектиране. Автомобилният и пешеходният подход са от север и от изток, от към улиците. Предвидени са 33 открити паркоместа за служители и посетители. В имота се предвижда зареждане и експедиция с товарни автомобили, необходими за обслужването на работния процес.
Сградата се състои от четири надземни етажа и е без сутерен. Основната и функция е производство на сладкарски и хлебарски изделия, с офисна и административна част.
На кота ±0.00 се предвижда производствената и административна част с отделни входове. Административната част е разположена от източната страна на имота и е съставена от: два офиса, фоайе, коридор, конферентна зала, две тоалетни с предверие, битово помещение и стълбище, посредством което се осъществява връзката с горните етажи.
В производствената част се предвижда доставка, складиране и обработка на нужните материали и заготовки за процеса, който е подробно описан и показан (одобрен от възложителя) в част технология.
На кота +3,85 са разположени: коридор, две тоалетни, перално помещение, предверие, пет офиса и стълбище, посредством което се осъществява връзката с горните етажи.
На третия етаж (кота + 7,35) са разположени: коридор, три офиса, склад, архив и стълбище, посредством което се осъществява връзката с последния етаж.
На кота +11.20 се предвижда открита веранда.
Носещата конструкция на сградата е смесена, като администрацията е изцяло монолитна, стоманобетонна, а в производствената част има и метална конструкция с термопанели (10см). Покривната конструкция на производствената част е метална , с покривен термопанел (двускатен), вътрешно и аварийно отводняване чрез барбакани.
Предвижда се изграждането на енергоефективна система за топла вода с помощта на соларни панели (подробно описана и показана в част енергийна ефективност).
Покривната конструкция на административната част е решена със стоманобетонна плоча (плосък покрив, топло и хидроизолиран) и вътрешно отводняване.
Ограждащите стени са от тухлена зидария ,,Винербергер‘‘ с дебелина 25см с необходимата ефективна топлоизолация, монтирана външно. Предвижда се изолиране на топлинните мостове с топлоизолационен материал, монтиран външно на стоманобетонната конструкция и ограждащите стени. Вътрешните преградни стени са тухлени ,,Винербергер‘‘ с дебелина 12см и 25см.
Отоплението в административната част ще е посредством термопомпа – с конвектори и подово отопление, а в производството чрез VRF система (показана подробно в чертежите по част ОВК).
Фасадите са топлоизолирани и третирани с няколко вида материали и цветове. Фасадните термопанели са бели (цвят по RAL 9010), мазилката е сива (BAUMIT, 0882 - HBW 11) и са частично облицовани с фасадна композитна обшивка тип ,,Натуралбонд‘‘ в жълт (NB - 102) и бял (NB - 901)цвят.

Comments are closed.