Склад с шоурум за мебели

Проект на складова база с административна част и шоурум за мебели. Сградата е разположена свободностоящо в имота, на нормативните отстояния от регулационните линии и нормативното отстояние от пътя(републикански път II 86 ,,Пловдив-Aсеновград-Смолян’’)-25м. , спрямо виза за проектиране . Автомобилният и пешеходният подход са от североизток, от локално платно, по одобрен проект. Има възможност за паркиране на 10 автомобила в рамките на имота, включително паркомясто за хора с увреждания и осигурен достъп за зареждане с товарен автомобил.
Сградата се състои от складова част и административна част. Административната част се състои се от шоурум и офиси, без сутерен . Складовата част е едноетажна, а административната сграда е триетажна. Предвижда се етапност на строителството – складовата част ще бъде изградена на първи етап, а административната част на втори етап.
Носещата конструкция на складовата част е стоманена. Фасадите на складовата част са от термопанели с дебелина 6см, цвят по ral 9003. Покривът е двускатен с наклон 5%, отводняването е чрез скрит улук и вътрешни за сградата водосточни тръби.
Административната част се състои от шоурум и офиси и е отделена на фуга от складовата част и е изградена от стоманобетонна конструкция. Двата вида конструкция са отделени с брандмауер. Носещата конструкция на административната част е монолитна, стоманобетонна.

Comments are closed.