Склад за промишлени стоки с офисна част в Асеновград

Предмет на разработката е складова база за промишлени стоки и офисна част.
Предвижда се на първия етаж да се разположат склада и част от офисите, които посредством еднораменна стълба продължават и на втория етаж.
Сградата е разположена на калкан със съществуваща складова база за промишлени стоки в същия имот, спрямо визата за проектиране. Автомобилният и пешеходен подход са от север , от където се осъществява и е предвиден достъпа до имота. Има възможност за паркиране на четири леки автомобила , които да се ползват за обекта на настоящата разработка
Сградата е без сутерен. На кота ±0,00 се предвиждат: склад, входно фоайе, конферентна зала, тоалетна, съблекалня и стълбище, посредством което се осъществява връзката с втория етаж.
На кота +3,00 се предвиждат: коридор, предверие, тоалетна, два офиса.
Носещата конструкция на сградата е стоманена. Ограждащите стени са от термопанели с дебелина 6см. Вътрешните преградни стени са от гипсокартон. Покривът е скатен, покрит с покривни термопанели . Проектирано е горно осветление, с ивици от прозрачни поликарбонатни панели.
Фасадите са от термопанели в син цвят по RAL 5015 и два цвята фасадна композитна обшивка тип ,,Аресбонд‘‘ ( бял - 1001 и син – 1701, по каталога на ,,Аресбонд‘‘). Дограмата е от ПВЦ (6-камерен профил, цвят по мостра) с двоен стъклопакет(бяло флоатно нискоемисионно Ка-стъкло).

Технически показатели:

Застроена площ - 418.30 кв.м
РЗП - 2496.20 кв.м
Площ на ПИ - 3000.00 кв.м

Comments are closed.