Склад за промишлени стоки Пловдив

Проекта предвижда изграждането на складова база за съхранение на промишлени стоки (инструменти).
Сградата е на калкан от едната страна (запад) и заема централната част на поземленият имот, като е решена на две нива. Входа на имота е ситуиран от севеоизток, както и тeзи за склада. Влизането за персонала се предвижда от северозапад.
Паркирането е решено, чрез ситуиране на няколко паркоместа на двора , непосредсвено до входа на имота.
Сградата е със застроена площ 315,3 кв.м. и отделни входове за персонала и склада.
По периметъра ще се изгради тротоар на нивото на кота ±0,00. Този етаж е със светла височина е 4,30м. Предвиждат се две складови помещения, битово помещение, санитарни помещения за мъже и жени , коридор и двураменна стълба посредством, която се осъществява връзката с втория етаж.
В конструктивно отношение сградата представлява стоманобетонна носеща конструкция, Съставена е от стоманобетонни плочи, греди, колони и шайби и ограждащи тухлени зидове. Предвидена е топлоизолация EPS - 10 см по външните зидове, при цокълните стени - XPS - 10 см. Покривната конструкция е решена със стоманобетонна плоча (плосък покрив, топло и хидроизолиран) и вътрешно отводняване.
Заложена е алуминиева дограма, със стъклопакет . Отопление и вентилация се предвиждат само в офисната част на сградата. Ще се използват климатични инверторни тела.

Технически показатели:

Застроена площ - 315.30 кв.м
РЗП - 187.50 кв.м
Площ на ПИ - 662.10 кв.м

Comments are closed.