Склад за авточасти с шоурум

Предмет на разработката е склад за авточасти с шоурум в район Долни Воден, гр. Асеновград, на републикански път ,,Пловдив-Асеновград-Смолян‘‘. Сградата се състои от склад, битова част и шоурум. Разположена е свободностоящо в имота. Автомобилният и пешеходният подход са от североизток , от локално платно( по отделен проект) , където има възможност за паркиране на шест автомобила.
Сградата е едноетажна, без сутерен .
На кота 0.00 са разположени склад, санитарен блок, състоящ се тоалетни с предверия, битово помещение, съблекалня, коридори, офис за управителя и шоурум .
Носещата конструкция на сградата е стоманена.
Ограждащите стени са от термопанели с дебелина 5см, цвят по RAL 7016. Вътрешните преградни стени са от гипсокартон с необходимата ОУ. Покривът е скатен, с наклон 10%, покрит с покривни термопанели с дебелина 5см . Фасадите са от термопанели с дебелина 5см, цвят по RAL 7016. Дограмата е от ПВЦ, цвят по RAL 7016.

Технически показатели:

Площ на ПИ - 3000,00 кв.м
Застроена площ - 680.00кв.м
РЗП сграда - 680,00 кв.м

Comments are closed.