Складова база Асеновград

Предмет на разработката е складова база за промишлени стоки, която се състои от две еднакви секции - ,,А‘‘ и ,,Б‘‘.
Разположени са свободностоящо в имота,една срещу друга, на нормативните отстояния от пътя и съседния имот, спрямо визата за проектиране. Автомобилният подход е от изток, север и юг (вътрешна улица), а пешеходният - от изток , от второстепения път. Има възможност за паркиране на четири леки автомобила в рамките на имота.
Сградата е едноетажна, без сутерен .
На кота ± 0,00 във всяка от секциите се предвиждат: коридор, две тоалетни, съблекалня, склад 1 и склад 2, които ще служат за съхранение на промишлени стоки.
Носещата конструкция на сградата е стоманена.
Ограждащите стени са от термопанели с дебелина 6см. Вътрешните преградни стени са от гипсокартон. Покривът е скатен, покрит с покривни термопанели . Проектирано е горно осветление, с ивици от прозрачни поликарбонатни панели.
Фасадите са от термопанели в два цвята - син по RAL 5015 и бял - по RAL 9010. Дограмата е PVC, със стъклопакет , цвят по RAL 9010- бял.

Технически показатели:

Площ на ПИ - 1500.00 кв.м
Застроена площ секция "А" - 284.00 кв.м
Застроена площ секция "Б" - 284.00 кв.м
Застроена площ общо - 568.00 кв.м
РЗП общо - 568 кв.м

Comments are closed.