Павилион за бързо хранене

Предмет на разработката е преместваем търговски обект : павилион за търговия на дребно – непакетирани хранителни стоки в гр. Асеновград, общ. Асеновград.
Павилионът е едноетажен. Състои се от работно помещение, склад и wc. Входът му е от запад. Търговията се осъществява посредством витрина (шубер). Предвидено е необходимото технологично оборудване.
Конструкцията е стоманена. Ограждащите стени са от термопанел 8см и частично фасадна композитна обшивка тип ,,Еталбонд‘‘. Вътрешните преградни стени са от гипсокартон, по системата на ,,Кнауф‘‘, предвиден е и окачен таван от гипсокартон. Покривът е едноскатен, също покрит с термопанели 8см. Отводняването е посредством скрит улук и външни за фасадата водосточни тръби.

Технически показатели:

Площ на преместваемия търговски обект - 25,50 кв.м

Comments are closed.