Преустройство на хотелско фоайе в кафе и магазин

Преустройство на ресторант и хотелско фоайе в кафе и магазин за хранителни и нехранителни стоки в Асеновград.

Comments are closed.