Жилищна сграда с търговски обекти

Предмет на разработката е жилищна сграда с търговски обекти в Асеновград. Разположена е свободностоящо в имота. Автомобилният и пешеходният подход са от североизток и северозапад от към улицата. Паркирането ще се осигури чрез три паркоместа в границите на имота и в сутерена за жилищната част (8 броя паркоместа). Достъпа до там ще е посредством автомобилна рампа.
Сградата се състои от четири надземни етажа и е със сутерен.
На кота - 2,90 се достига посредством автомобилна рампа, там са разположени: осем паркоместа, осем склада съответно за всеки апартамент, техническо помещение, асансьор и стълбищна клетка.
На кота ± 0.00 са разположени два търговски обекта.
На кота + 3,75 са разположени: входно предверие, два апартамента , асансьор и стълбищна клетка, посредством които се осъществява достъпа до горните етажи
На кота + 6,65 са разположени: входно предверие, три апартамента , асансьор и стълбищна клетка, посредством които се осъществява достъпа до горните етажи.
На кота + 9,55 се повтаря план - разпределението от долния етаж , а именно три апартамента , асансьор и стълбищна клетка.
Носещата конструкция на сградата е монолитна, стоманобетонна. Покривната конструкция е решена със стоманобетонна плоча (плосък покрив, топло и хидроизолиран) и вътрешно отводняване.
Ограждащите стени са от тухлена зидария ,,Винербергер‘‘ с дебелина 25см с необходимата ефективна топлоизолация, монтирана външно. Предвижда се изолиране на топлинните мостове с топлоизолационен материал, монтиран външно на стоманобетонната конструкция и ограждащите стени. Вътрешните преградни стени са тухлени ,,Винербергер‘‘ с дебелина 12см и 25см.
Отоплението и вентилацията са посредством климатична и вентилационна инсталация по ОВК проект.
Фасадите са топлоизолирани и третирани с няколко вида материали и цветове. Мазилката е бяла (BAUMIT, 0019 - HBW 89) ,
сива (BAUMIT, 0882 - HBW 11) и оранжево(BAUMIT, 0451- HBW 50). Парапетът по терасите е стъклен, от закалено стъкло.
Дограмата е алуминиева, ETEM E 45, цвят RAL 7011 - сиво, с троен стъклопакет (бяло флоатно нискоемисионно Ка-стъкло).

Технически показатели:

Площ на ПИ - 478.00 кв.м
Застроена площ - 211.20 кв.м
РЗП сграда - 956.00 кв.м

Comments are closed.