Жилищна сграда Асеновград

Предмет на разработката е жилищна сграда с търговски обект и медицински в Асеновград, общ. Асеновград.
Сграда е се състои от жилищна част, търговски обект и медицински кабинет.
Търговският обект е на две нива - първо ниво на кота 0.00 - търговска площ и второ ниво на кота -2.80 - склад и съблекалня и тоалетна за персонала. До второто ниво се достига посредством монолитна стълба.
Медицинският кабинет е на две нива - първо ниво на кота 0.00 – медицински кабинет и приемна и второ ниво на кота -2.80 - склад и съблекалня и тоалетна. До второто ниво се достига посредством монолитна стълба.
Жилищна част се състои от десет броя жилища, таванско помещение и склад на партерно ниво.
Входовете за търговския обект и медицинския кабинет е от изток(от към улицата), а за жилищната част от север, от към вътрешен двор.
Предвидено е паркиране за дванадесет автомобила в рамките на имота, във вътрешния двор, обслужващи дванадесет броя самостоятелни обекта : търговски обект, медицински кабинет и десет апартамента(жилища).
Жилищната част е със самостоятелен вход, самостоятелно двураменно монолитно стълбище, осветено от фасадата и асансьор.
На кота -2.80(сутерен) са проектирани коридор, десет мазета( складове към апартаментите ). Стълбището и асансьора стигат до сутерена, а стълбището е отделено с пожароустойчива врата с EI 90.
На кота 0.00 са проектирани входно предверие за жилищната част, склад с тоалетна и търговски обект и медицински кабинет.
Складът е със ЗП 75.00кв.м.
На кота +3.40( втори етаж) са проектирани три жилища: апартамент № 1, апартамент № 2 и апартамент № 3.
Aпартамент №1(ЗП-58.30кв.м) се състои от антре, коридор, баня, дневна с кух. бокс, спалня и две тераси и склад(мазе №1) в сутерена на сградата.
Апартамент №2( ЗП-64.00кв.м) се състои от антре, предверие, баня, дневна с кух.бокс, спалня и две тераси и склад(мазе №2) в сутерена на сградата.
Апартамент №3( ЗП-73.40кв.м) се състои от антре, баня, дневна с кух.бокс, две спалня и три тераси и склад(мазе №3) в сутерена на сградата.
На кота +6.20 са разположени три апартамента(жилища) : апартамент № 4, апартамент № 5 и апартамент № 6.
Aпартамент №4(ЗП-58.30кв.м) се състои от антре, коридор, баня, дневна с кух. бокс, спалня и две тераси и склад(мазе №4) в сутерена на сградата.
Апартамент №5( ЗП-64.00кв.м) се състои от антре, предверие, баня, дневна с кух.бокс, спалня и три тераси и склад(мазе №5) в сутерена на сградата.
Апартамент №6( ЗП-73.40кв.м) се състои от антре, баня, дневна с кух.бокс, две спалня и две тераси и склад(мазе №6) в сутерена на сградата.
На кота +9.00 са разположени три апартамента(жилища) : апартамент № 7, апартамент № 8 и апартамент № 9.
Aпартамент №7(ЗП-52.00кв.м) се състои от антре, коридор, баня, дневна с кух. бокс, спалня и две тераси и склад(мазе №7) в сутерена на сградата.
Апартамент №8( ЗП-56.80кв.м) се състои от антре, баня, дневна с кух.бокс, спалня и две тераси и склад(мазе №8) в сутерена на сградата.
Апартамент №9( ЗП-71.40кв.м) се състои от антре, баня, дневна с кух.бокс, две спални и три тераси и склад(мазе №9) в сутерена на сградата.
На кота +11.80 са разположени таван и едно жилище : апартамент № 10.
Aпартамент №10(ЗП-72.50кв.м) се състои от антре, предверие, баня, дневна с кух. бокс, две , тераса и склад(мазе №10) в сутерена на сградата.
Таванът (ЗП-53.00кв.м) се състои от коридор, тоалетна, две тавански помещения и две тераси.

Comments are closed.