Жилищна сграда Асеновград

Предмет на разработката е жилищна сграда с подземен гараж Асеновград. Разположена е на калкан със съществуващо застрояване спрямо одобрен ПУП и виза за проектиране за жилищна сграда и подземен гараж-допълващо застрояване, на нормативните остояния от странична регулация и дъното на имота. Подхода към гаражите са от юг, от към улицата, а входа на жилищната част е от север - от към вътрешния двор. Предвидени са 6 гаража, за паркиране на 7 автомобила в сутерена на сградата и едно външно паркомясто.
Сграда се състои от 4 надземни жилищни етажа обслужвани от двураменно монолитно стълбище, осветено от фасадата с естествена светлина и сутерен, който няма директна връзка с жилищната част.
На кота -3.80 са предвидени 7 гаража(за паркиране на 8 автомобила) и 8 мазета, обслужващи 8 жилища. Част от подземния гараж е решен като допълващо застрояване – спрямо виза за проектиране. Гаражите са решени на няколко нива: на кота -3.30 е проектиран гараж № 1(ЗП-24.42кв.м). На ниво -3.15 гараж № 2(ЗП-18.70кв.м). Останалите гаражи са на ниво -3.80. Достъпа до това ниво е посредством покрита рампа. Гараж № 3(ЗП-22.23кв.м), гараж № 4(ЗП-19.00кв.м), гараж № 5(ЗП-17.15кв.м), гараж № 6 (ЗП-31.00кв.м) за два автомобила. Няма директна връзка между подземния етаж и жилищната част на сградата. Предвиден е директен евакуационнен изход към улицата.
На кота 0.00 са проектирани входно предверие, стълбище към кота +2.85 и две жилища– апартамент №1 и апартамент №2.
На кота +2.85 са разположени две жилища ( апартамент №3 и апартамент №4 )
На кота +5.70 е разположен и две жилища (апартамент №5 и апартамент №6)
Носещата конструкция на сградата е монолитна, стоманобетонна.
Ограждащите стени са от тухлена зидария с дебелина 25см с необходимата ефективна топлоизолация, монтирана външно. Предвижда се изолиране на топлинните мостове с топлоизолационен материал, монтиран външно на стоманобетонната конструкция и ограждащите стени. Вътрешните преградни стени са тухлени с дебелина 12см и 25см.
Покривът е четирискатен –покрит с керемиди ,,Тондакс Туист-антрацит‘‘ и хидроизолиран. Отводняването е решено с видим PVC улук-тип корниз, чрез външни за фасадата PVC водосточни тръби .
Фасадите са топлоизолирани и третирани с два вида мазилки, частино облицовани с еталбонд. Дограмата е от ПВЦ (6-камерен профил, едностранно фолиран, цвят RAL , RAL 7016) с двоен стъклопакет(бяло флоатно нискоемисионно Ка-стъкло).

Технически показатели:

Застроена площ - 157.80 кв.м
РЗП сграда - 619.10 кв.м

Comments are closed.