Илхан Алиджик завършва средното си образование в СОУ „Св. Княз Борис I’’ в Асеновград. Продължава обучението си в Университета по приложни изкуства „Мимар Синан’’ (MSGSU), Истанбул, където получава бакалавърска степен, специалност „Архитектура‘‘. Дипломира се като магистър архитект в Университет по архитектура, строителство и геодезия, София. По време на следването си участва в стажантски програми в няколко проектантски фирми. След дипломирането си продължава професионалната си кариера като архитект в две бюра. През 2013 г. съвместно с арх. Станил Димитров основава архитектурно студио „Алайн Дизайн‘‘ ЕООД. Участвал е в изготвянето на инвестиционни проекти на жилищни, обществени и промишлени сгради, градоустройство и интериор. В момента е докторант към катедра ,, Градоустройство'' във ВСУ ,,Любен Каравелов'', гр. София

тел: 0896 705 556 0876 705 556