Димитър Янков завършва средното си образование в Професионална гимназия по архитектура, строителство и геодезия "арх. Камен Петков"- гр.Пловдив, със специалност „Строителство и архитектура“. Продължава обучението си в „Университет по архитектура, строителство и геодезия“ със специалност „Строителство на сгради и съоръжения“ и завършва успешно като строителен инженер – конструктор на сгради и съоръжения. Завършва втора магистратура в Минно-геоложкият университет „Св. Иван Рилски“ със специалност „Подземно строителство“. Натрупва стаж като строителен инженер във водещи строителни фирми и от няколко години се занимава на свободна практика с проектиране на жилищни и обществени сгради – част Конструктивна. През 2016 става част от екипа на Алайн Дизайн ЕООД.