СКЛАД ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ

Комплексен инвестиционен проект в техническа фаза за склад за промишлени стоки в Асеновград.Сградата се състои от две отделни тела, разделени с фуга помежду си. В тялото, намиращо се в предната страна на парцела се помещават офиси, помещение за почивка, съблекални за персонала, архив и общ склад, както и жилищна част. Това тяло се състои от сутеренно ниво и две отделни нива над него. Вертикалната комуникация се извършва през стълбищна клетка, като имаме разделение на входа за офисите, намиращ се с лице към улицата и този за жилищната част, намиращ се отстрани на стълбищната клетка. Функцията на задното тяло е изцяло складова. Състои се от две нива, като долното е частично вкопано в терена. Вертикалната комуникация за товари се извършва с товарна платформа между двете складови площи, а за служители и за нуждите на евентуална евакуация е предвидена отделна стълбищна клетка в дъното на склада. Между двете тела е осигурена комуникация с коридор, минаващ през разделителната фуга и метални, противопожарни врати. Главният вход на сградата е от към улицата. Покривът и на двете тела е решен като плосък покрив с хидроизолация. Върху покрива над склада се предвижда покривно екстензивно озеленяване.

Comments are closed.