Еднофамилна жилищна сграда

Комплексен инвестиционен проект в техническа фаза за еднофамилна жилищна сграда в Асеновград.Представлява триетажна монолитна конструкция, като по-голямата част от първия етаж е под нивото на улицата - поради естеството на терена. В същото време, поради наличието на съществуваща подпорна стена между пътя и парцела получаваме от към имота цял етаж, без той да е вкопан в земята. Съществуващите външни стълби от нивото на пътя към двора се запазват и ще се използват и за в бъдеще за достъп до двора. Главният вход на сградата е на нивото на улицата. От там през стълбищната площадка с едно рамо слизаме към първия етаж и също с едно стълбищно рамо се качваме към втория етаж. Трите етажа по същество са обособени като три отделни жилища, за отделните членове на семейството, но на практика сградата ще се използва от една фамилия ( еднофамилна жилищна сграда). Последният етаж в периферията е с по-ниска височина, което се компенсира от по-голямата височина на стаите в посока билото на сградата, като от вътрешната страна се изпълняват видими дървените покривни греди и между тях се изолира с минерална вата.

Comments are closed.