Автомивка с магазин и офиси

Предмет на разработката е офис, магазин и автомивка на самообслужване.Офис сградата е разположена на калкан със съседния имот откъм югоизток и е отделена с фуга от автомивката.
Автомобилният и пешеходният подход са от северозапад, от към улицата. Предвидени са няколко открити паркоместа в границите на имота, част от тях за офиса и магазина, а останалите за автомивката.
Проектното решение предвижда изграждането на двуетажна сграда, която се състои от магазин (на първия етаж) , офис (на втори етаж) и автомивка на самообслужване.
Сградата, състояща се от магазин и офис е на два етажа и е без сутерен. Има два входа – единия е от северозапад (за магазина), а другия от югозапад – за офисната част (като поради денивелацията на терена влизаме на кота +1,40м).
На кота ±0.00 са разположени: търговски обект, тоалетна, съблекалня, стълба посредством която се осъществява връзката с горното ниво.
На кота +4,20 са разположени: офис, тоалетна и съблекалня.
Носещата конструкция на сградата е монолитна, стоманобетонна.
Ограждащите стени са от тухлена зидария ,,Винербергер‘‘ с дебелина 25см с необходимата ефективна топлоизолация, монтирана външно. Покривната конструкция е решена със стоманобетонна плоча (плосък покрив, топло и хидроизолиран) и вътрешно отводняване.
Заложена е алуминиева дограма, със стъклопакет , цвят по RAL 9023 – тъмно сиво, с двоен стъклопакет.
Автомивката е отделена с фуга спрямо офис сградата и е изградена от термопанели с дебелина 10 см и метална конструкция.
Предвижда се да бъде изградена на база утвърдени технологични параметри на фирмата изпълнител, избрана от инвеститора (приложено в проекта). Ще се изградят три идентични клетки за собственоръчно миене на автомобили. На североизточната фасада ще се поставят две прахосмукачки, които ще се ползват на самообслужване. От югоизточната страна е разположено техническо помещение, което ще служи за обслужване на мивката и е с пряк достъп от към двора. Покривната конструкция е метална , с покривен термопанел (плосък покрив, топло и хидроизолиран) и вътрешно отводняване.
Фасадите са топлоизолирани и третирани с три цвята композитна фасадна обшивка тип ,,Аресбонд‘‘ – бял (по RAL– 9010), червен (по RAL– 3013) и син (по RAL– 5017).
Дограмата е алуминиева, със стъклопакет ETEM E75, цвят по RAL 9023 –тъмно сив, с двоен стъклопакет.

Comments are closed.