Portfolio Category: Жилищни Сгради

Жилищна сграда с гараж

Предмет на разработката e жилищна сграда с гараж в Асеновград, общ. Разположена е свободностоящо в имота, спрямо виза за проектиране. Автомобилният и пешеходният подход са от югоизапад, от към улицата. Предвидени са четири открити паркоместа в границите на имота. Сграда се състои от три надземни етажа и е без сутерен, обслужвани от четирираменно монолитно стълбище,…
Read more

Еднофамилна къща в затворен комплекс

Проект на еднофамилна къща, част от затворен комплекс от къщи в кв. Горни Воден, гр. Асеновград. Сградата е триетажна. Разположена е свободностоящо в имота . Автомобилният и пешеходният подход са от юг, от към улицата. Входът на къщата е от юг, като има предвиден и подход към гараж от запад. Предвидено е паркиране за три…
Read more

Жилищна сграда с търговски обекти

Предмет на разработката е жилищна сграда с търговски обекти в Асеновград. Сградата е триетажна и се състои от две симетрично разположени сгради, разположени на фуга, всяка на три нива. Търговският обект се състои от търговска част, с вход от североизток, откъм улицата. Към него са проектирани съблеканя с предверие, WC и складово помещение. Жилищата са…
Read more

Жилищна сграда с гаражи

Предмет на разработката е жилищна сграда с гаражи в Асеновград. Разположена е свободностоящо в имота, на нормативните остояния от улицата и странична регулация, спрямо виза за проектиране. Автомобилният и пешеходният подход са от североизток, от към улицата. Сграда се състои от три надземни етажа и е без сутерен, обслужвани от двураменно монолитно стълбище, осетено от…
Read more