Манол Манолов завървша средното си образование в строителна гимназия ПГДЦ ,,Цар Иван Асен II'' гр. Хасково. Продължава обучението си в Университет по архитектура, строителство и геодезия, гр. София, където е момента изготвя дипломния си проект към катедра ,,Жилищни сгради''. Натрупва стаж в две проектански фирми, а през 2016г става част от екипа на Алайн Дизайн ЕООД.