Джевдет Узун завършва средното си образование в Професионална гимназия по архитектура, строителство и геодезия "арх. Камен Петков"- гр.Пловдив, със специалност „Строителство и архитектура“. Продължава обучението си в „Университет по архитектура, строителство и геодезия“ със специалност „Строителство на сгради и съоръжения“ и завършва успешно като строителен инженер – конструктор на сгради и съоръжения. Натрупва стаж като строителен инженер във водещи строителни фирми в България и Германия. През 2016 става част от екипа на Алайн Дизайн ЕООД.